Bondingpsychotherapie

De behoefte aan intimiteit is één van de primaire levensbehoeften. Een baby heeft nog geen woorden tot zijn beschikking om zijn behoeften te kunnen communiceren. Het communiceert door het uiten van basisemoties zoals plezier, woede, angst en verdriet. Als de ouders/verzorgers hier niet goed op kunnen reageren, ontwikkelt de baby en het jonge kind overlevingsmechanismen. De nabijheid van een ander, intimiteit, kan een kind dan gaan ervaren als iets dat geen plezier oproept,  maar juist angst, woede, verdriet.  Het kan bijvoorbeeld reageren door zich af te zetten,  zich terug te trekken of emotioneel te bevriezen wanneer een ander te dichtbij komt. Ook kan een emotionele bevriezing optreden.

De bondingpsychotherapie is er op gericht vroegere traumatische ervaringen emotioneel te verwerken en negatieve levenshoudingen te transformeren. De natuurlijke identiteit kan zich gaan tonen en hoeft niet te worden weggestopt vanuit het overlevingsmechanisme.  

Vaak weet je niet anders dan dat de manier waarop jij reageert en handelt de beste is. De kans bestaat dat jij in de loop van de tijd problemen met zorg voor jezelf, emotionele openheid en gelijkwaardigheid hebt gekregen. Bondingpsychotherapie kan jou op een gerichte manier op weg helpen.

Verdieping zorgt voor verlichting

Behalve het herkennen van je emoties wordt bij bondingpsychotherapie ook aandacht besteed aan de diepte van emoties. Deze ga je leren voelen, verwoorden en uiten. Het helpt jou om de overtuigingen uit het verleden om te buigen naar opvattingen die jou in het hier en nu helpen. Zo heb je houvast om oude ingesleten patronen los te laten en de beste versie van jezelf te worden.

Ervaringsgerichte groepstherapie

Deze vorm van therapie wordt in groepsverband worden gegeven. Vooraf en tussendoor zijn er individuele gesprekken met mij om wat je in de groepssessie tegenkomt meer te integreren en te begrijpen. Wat jij nodig hebt en wat bij jou past, staat hierbij altijd voorop. De groepstherapie is ervaringsgericht. Met oefeningen, werken in tweetallen en in de groep kunnen onderdrukte emoties naar boven komen en in een veilige en liefdevolle omgeving geuit worden. Zo komt er ruimte vrij voor nieuwe, helende ervaringen en nieuwe, positieve overtuigingen over jezelf en de ander. 

Doel van bondingpsychotherapie is jouw ware identiteit naar boven te krijgen en vanuit hieruit je leven te leiden. Dit vraagt om stappen die je normaal gesproken misschien te eng vindt of uit de weg zou gaan. Wees gerust, je bent in een veilige omgeving en kunt van daaruit de strijd met je angsten en onzekerheden aangaan. Je hoeft het absoluut niet alleen te doen.

Van negativiteit tot vitaliteit

Voelen dat je leeft. Het klinkt aan het begin van de bondingpsychotherapie misschien als een onmogelijke opdracht. Toch zul je ervaren dat ook jij de negativiteit en de pijn uit het verleden kunt omzetten in positiviteit. Zo is een vitaal leven met vertrouwen in je eigen kunnen ook voor jou mogelijk.

Neem contact met mij op
Neem vandaag nog contact met mij op. We gaan in alle rust kennismaken en pas als jij je bij mij op je gemak voelt, gaan we de behandeling doorspreken en opstarten.